ไทเกอร์ แพค ลังพลาสติก

0-2869-8675-6, 08-9115-8090
tiger_pack@hotmail.com

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อสินค้า: ลังพลาสติกโปร่ง, ตะกร้าพลาสติก, ลังปลา, ลังขนมปัง, ลังผลไม้

ข้อมูลที่ต้องการ
ยกเลิก