ไทเกอร์ แพค ลังพลาสติก

0-2869-8675-6, 08-9115-8090
tiger_pack@hotmail.com